Sídlo firmy Alobex, s.r.o.
logo1-large-light-red
 
 
 


 
DSCF0488

 

 


Solárne kolektory

tomenu

      Najefektívnejším ohrevom bazénovej vody je solárny kolektor vyrobený z plastu , ktorým preteká priamo bazénová voda a ohriata sa vracia do bazéna. Účinnosť  spomedzi ostatných druhov solárnych kolektorov je najvyššia, pričom poriaďovacie náklady sú najnižšie.  Plocha  kolektora  je  tvorená  štvorcami rozmerov cca  30 x 30 cm, z ktorých sa vyskladá potrebná plocha / ideálne je 0,6 - 0,8 plochy bazéna / a umiestni sa na miesto, ktoré je orientované na juh až juhozápad. Riadiaca automatika zabezpečí spínanie čerpadla iba v čase, keď  teplota kolektora je o nastavený počet stupňov vyššia, ako teplota bazénovej vody. Týmto spôsobom sa o ohrev už viac nemusíte starať. Správne nadimenzovaná plocha solárneho kolektora dokáže ohriať bazénovú vodu až o 5 stupňov za deň, samozrejme pokiaľ svieti slnko.

Solárny kolektor