Sídlo firmy Alobex, s.r.o.
logo1-large-light-red
 
 
 


 
DSCF0488

 

 


Ohrev bazénovej vody

tomenu

 

      Pokiaľ už máme bazén, je veľmi príjemné, kúpať sa vo vode optimálnej teploty. Ohriatie bazéna je možné docieliť viacerými spôsobmi, záleží na dostupnosti  konkrétneho druhu energie. Najefektívnejším je ohrev pomocou solárnych kolektorov.  Nakoľko v našej zemepisnej  polohe dopadá na 1 m2  plochy tepelná energia  500 - 800 W, treba vhodne nadimenzovať plochu solárnych kolektorov a bazén sa zohrieva s najmenšími nákladmi, oproti iným druhom ohrevu. 

     Najpoužívanejším druhom ohrevu, hlavne u prekrytých, alebo interiérových bazénov je výmenníkový ohrev, kde sa teplo získava spaľovaním plynu a ohriata voda prostredníctvom výmenníka  ohrieva bazén. V poslednej dobe však veľa zákazníkov kombinuje ohrev  interiérových bazénov s ohrevom solárnym aj výmenníkovým, nakoľko solár v zimných mesiacoch nedokáže zabezpečiť potrebné množstvo energie. Vtedy vypomôže výmenníkový ohrev a v priebehu mesiaca apríl až máj plne postačuje solárny ohrev. Týmto sa zabezpečí potrebné množstvo tepla až do októbra. V prípade, že použijete solárne panely s vákuovými trubicami a výmenníkom, je doba , po ktorú postačuje slnečné žiarenie na ohrev bazéna až cca 10 mesiacov, nakoľko v slnečných zimných dňoch je solárny kolektor schopný dodať určité množstvo tepla, ktoré pomôže znížiť potrebu tepla z plynového kotla.

      Elektrický ohrev zákazníci používajú najmä vtedy, ak celý dom je vykurovaný elektrinou a teda cena el. energie je pomerne nízka.

      V poslednej dobe sa pomerne veľa rozšíril ohrev pomocou tepelných čerpadiel, pracujúcich na báze získavania tepla zo vzduchu a vzniknuté teplo ohrieva bazénovú vodu.  Tepelné čerpadlá pre ohrev bazénov v priemere spotrebujú na 5 - 6 kW  tepelnej energie 1 kW el. energie. Optimálna teplota, pri ktorej sa dosahuje tohoto pomeru je u bazénových tepelných čepadiel 5 - 25 stupňov. Existujú tepelné čerpadlá, ktoré získavajú tepelnú energiu už pri teplote mínus 18 stupňov, ale tie sú podstatne drahšie a iba na ohrev bazéna neefektívne. Iba na zákazníkovi záleží, ktorý druh ohrevu si zvolí, my dokážeme zabezpečiť ktorýkoľvek z hore popísaných druhov.